: DLR-20-V145
: 20w
: Trung tính, Trắng, Vàng
: 3000K – 6000K
: 145*145*82
: 130*130mm
: 50.000 giờ
: 2 năm