Đèn Trang Trí Kiểu Châu Âu – mk  –
Chao Thả Bàn Ăn Châu Âu Sang Trọng
Mẫu :
1 – Đen – lòng vàng
2 – Đen – lòng trắng
3 – Trắng – lòng trắng 

CÓ 3 KÍCH THƯỚC ĐỂ BẠN LỰA CHỌN
1. PHI 240: GIÁ 350.000
2. PHI 320: GIÁ 400.000
3. PHI 420: GIÁ 560.000