ĐÈN LED CHIẾU SÁNG

ĐÈN CHIẾU SÁNG TRUYỀN THỐNG

Ánh sáng được tạo ra bới vật liệu bán dẫn do đó độ sáng luôn ổn định. Ánh sáng được tạo ra bởi quá trình ion hóa các chất khí (thủy ngân, natri, photpho) và sự đốt nóng của dây đốt do đó độ sáng không ổn định.
Tiêu tốn công suất chỉ bằng 50 đến 75% so với đèn truyền để tạo ra quang năng tương tự. Hay nói cách khác, mức độ tiết kiệm điện đến 75% so với đèn truyền thống. Tiêu tốn công suất lớn để tạo ra năng lượng mong muốn
Tuổi thọ trung bình 50.000 giờ hay 13 năm (sử dụng 10 giờ/ngày). Tuồi thọ từ 1.000 đen 20.000 giờ.
Ánh sáng lập trung. Ánh sáng truyền đi mọi hưởng, không tập trung.
Sử dụng nguồn điện trực tiếp đề phát sáng mà không cần dùng tăng phổ, chuột kích. Một số lọa đèn phải dung tăng phổ, chuột kích để kích hoạt sự phát sáng
Bật sáng tức thời. Cần phải có thời gian kích. Đèn cao áp cần tới 10 phút để kích sáng
Không có phát ra tia cực tím, thân thiện môi trưường Phải ra tia cực tím. Gây ảnh hưởng môi trường.
Thiết kế chắc chắn, khó bể Rất dễ vỡ

So sánh về giá trị kinh tế khi sử dụng bóng LED

STT

Chi tiêu

Đèn LED (LED trần 5W)

Đèn Huỳnh Quang (T8; 0,6m)

1

Công suất (W)

5

20

2

Số lượng bóng đèn dùng trong 50m2

25

18

3

Tuôi thọ (h)

50,000

8,000

4

Giá sản phẩm (VNĐ)

190,000

13,000

5

Số giờ làm việc trong 1 ngày

10

10

6

Số giờ làm việc trong 1 năm ((6)=(5)x365 ngày) 3,650

3,650

7

Số giờ làm việc trong 10 năm (7=5×6) 36,500

36,500

8

Tiền đầu tư bóng đèn trong 10 năm cho 50m2 (VNĐ)

4,750,000

1,170,000

9

Tiền điện liêu thụ trong 10 năm đôi với 1 bóng (VNĐ) (*)

555,814